پایگاه همدان شطرنج
همه از يك خانواده ايم

یارم همدانی و خودم هیچ ندانی                           

                         یارب چه کند هیچ ندان با همه دانی«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پایگاه همدان شطرنج

تنها کانال رسمی ورزش شطرنج ایران در سایت آپاراتهمه از يك خانواده ايم

با حضور بیش از 800 شطرنجباز از 18 کشور جهان«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

هم زیارت ، هم سیاحت و هم رقابت ...«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 134 صفحه بعداسلایدر